Download bản cuối Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động của TS. Lê Minh Hoàng trên ngôn ngữ Pascal và C++Mục đích: Cung cấp bản cuối cùng Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động của TS. Lê Minh Hoàng cho phép dịch mã nguồn của bạn trên hai ngôn ngữ Pascal và C++ với giao diện thân thiện, đẹp mắt
Tác giả: thầy Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội, Huấn luyện viên Đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 091.333.2869
Email: tosonnguyen@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tosonnguyen
Website: http://hoctincungthukhoa.com
Phần mềm liên quan: Phần mềm chấm điểm tự động môn Tin học trên mạng LAN nội bộ (Themis Web): Click here
( Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi NGAY bản cuối cùng Tiện ích thông qua Email của bạn )Họ và tên *

Số điện thoại *


Địa chỉ Email *

Địa chỉ Facebook (hoặc thông tin liên hệ khác - nếu có)

Bạn là Học sinh / Sinh viên / Giáo viên / Người đi làm ... ? *

Chỗ ở hiện nay *

Mục đích sử dụng tiện ích ? *

Ngôn ngữ lập trình bạn sử dụng ? *

Lời nhắn tới thầy Tô Sơn ? (nếu có)


Màn hình Tiện ích

http://hoctincungthukhoa.comBản quyền thuộc về thầy Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 091.333.2869